Young legal

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed tellus neque, tempor sit amet viverra molestie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

RECHTSZAAK – Het juridisch adviesbureau Legal Advice Wanted gaat de Nederlandse staat voor de rechter slepen omdat het studenten onzorgvuldig en niet actief zou hebben geïnformeerd over de hoogte van de rente op de studieschuld. ,,Wij hebben sterke twijfels of de staat wel aan zijn zorgplicht heeft voldaan.” Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) reageert verbaasd op de aanname van gratis lenen. ,,We hebben niet in your face geroepen: ‘weet wat je leent’, maar een lening is nooit gratis, dus deze ook niet.”

Toen in 2015 het leenstelsel startte, werd beloofd dat studenten ‘gratis’ konden lenen, oftewel voor nul procent rente. De situatie is nu helemaal anders. De rente die (oud-)studenten over hun studieschuld moeten betalen, stijgt volgend jaar explosief: van 0,46 procent naar 2,56 procent, een vervijfvoudiging. Sommige studenten betalen daardoor honderden euro’s meer, per jaar. Vakbonden reageren vol ongeloof. ,,Studenten vinden het een pure naaistreek dat ze achteraf de spelregels veranderen”, briest Yasmin Ait Abderrahman, voorzitter FNV Young & United. ,,Dit is de zoveelste dolk in de rug van de pechgeneratie die al zoveel heeft moeten verduren.”

De rente op studieleningen is gekoppeld aan de rente op staatsobligaties die vijf jaar lopen. Dat staat in de wet en juridisch ‘valt daar weinig aan te doen’, verzucht FNV. Juridisch experts zien echter wel kansen. Legal Advice Wanted, een adviesbureau dat eerder 2500 studenten bijstond in een rechtszaak rond de energietoeslag voor studenten, ziet aanwijzingen dat de staat steken heeft laten vallen in de informatieverstrekking over de studieschuld.

Dat zit zo: kredietverstrekkers zoals banken moeten zich in Nederland houden aan zeer strenge regels. Dit leidt tot een verzwaarde zorgplicht en deze schrijft onder andere voor dat ze hun klanten verplicht en tijdig moeten informeren over de gevolgen en de risico’s van een lening. Daarmee moet worden voorkomen dat ze hun klanten opzadelen met te hoge schulden.

,,Als je ziet wat banken tegenwoordig allemaal moeten doen, dat gaat écht heel erg ver. Het zou gek zijn als die zorgplicht niet voor de overheid zou gelden; DUO verstrekt immers aan honderdduizenden studenten krediet in de vorm van een studielening”, stelt Robin Bosch, oprichter van Legal Advice Wanted. ,,Wij denken dat we in een rechtszaak goed kunnen betogen dat deze zorgplicht ook geldt voor de staat.”