Arbeid en onderneming

Van arbeidsconflicten tot ondernemingsvraagstukken, wij bieden de juridische ondersteuning die je nodig hebt voor een succesvolle en probleemloze bedrijfsvoering.

Jurist Robin Bosch

Juridische hulp omtrent arbeidsrecht en je onderneming

Loopt je tegen een arbeidsrechtelijk vraagstuk aan binnen jouw onderneming? Wij adviseren je. Of het nu gaat om een contract of een ontslag, bij ons kun je de situatie vrijblijvend bespreken om zo te kijken naar de mogelijkheden.

Een onderneming kan niet zonder personeel. Tussen de ondernemer en diens werknemers ontstaat een juridische relatie met over en weer rechten en plichten. Binnen het arbeidsrecht kunnen veel problemen ontstaan en dit kan de bedrijfsvoering in gevaar brengen.

Een hele grote hoeveelheid verschillende juridische zaken waar jij als ondernemer rekening moet houden. Loopt je tegen een probleem aan binnen jouw bedrijf? Is dit nog niet het geval maar zou je in het kader van risico inventarisatie het één en ander onderzocht willen hebben? Ben je voornemend om een werknemer ontslaan? Bel ons op +31 (0) 20 244 62 00 of laat jouw gegevens achter in ons webformulier en wij bellen je terug.

Waar kunnen wij bij helpen?

Vaak kan een ondernemer niet alle taken binnen het bedrijf eigenhandig uitvoeren. Hierdoor treden er werknemers in dienst. Er ontstaat tussen werkgever en werknemer een arbeidsovereenkomst en hierbij horen bepaalde rechten en plichten. Laat je altijd goed adviseren als je bijvoorbeeld net begint met een bedrijf en benieuwd bent wat je allemaal moet regelen.

Juridische zaken wij wij je onder andere bij kunnen helpen zijn:

Liever meteen contact met een van onze juristen? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek.
Bel ons op +31 (0) 20 244 62 00 of laat jouw gegevens achter in ons webformulier en wij bellen je terug.

Contractuele zaken

Een correcte, duidelijke arbeidsovereenkomst is de basis voor iedere arbeidsverhouding. Er is ruimte om een individuele arbeidsovereenkomst zo veel mogelijk zelf in te vullen. Je kunt ook afspraken maken over de duur van de overeenkomst: een vast contract (onbepaalde tijd) of een tijdelijk contract (bepaalde tijd). Daarnaast kun je een personeelsreglement en bepaalde huisregels vaststellen. Dit schept duidelijkheid op de werkvloer.

Het is echter belangrijk dat individuele arbeidsovereenkomsten en overige afspraken zo veel mogelijk aansluiten op wettelijke regels en eventuele CAO. Er zijn bijvoorbeeld regels met betrekking tot concurrentiebedingen of proeftijd in contracten voor bepaalde tijd. Lastig om dit zelf te regelen? Neem contact met ons op. Als je iets mist, kan dit later voor problemen zorgen.

Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek. Bel ons op +31 (0) 20 244 62 00 of laat jouw gegevens achterin ons webformulier en wij bellen je terug.

Privacybeleid

Als ondernemer moet je zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens (van werknemers) en de verwerking hiervan. Je bent gebonden aan belangrijke regels over privacy, bijvoorbeeld de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wanneer hierbij de fout iets fout gaat, kunnen er consequenties volgen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze kan bijvoorbeeld boetes of andere sancties opleggen. Het is belangrijk dat alle processen binnen de onderneming zo veel mogelijk voldoen aan de regels uit de AVG. Wij kunnen hier samen met jou een blik op werpen, zodat je met meer comfort kunt ondernemen.

Arbeidsomstandigheden

Los van de zaken die jij in ieder individueel geval regelt, is het van belang om je als werkgever te gedragen als ‘goed werkgever’. Bijvoorbeeld alle redelijke maatregelen nemen om te zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Het is verstandig om niet te veel van werknemers vragen. Jouw werknemers eerlijk uitbetalen. Doet je dit niet? Dan kan de Nederlandse Arbeidsinspectie op bezoek komen en hier kun je in de problemen mee komen. De Nederlandse Arbeidsinspectie kan bijvoorbeeld een boete opleggen.

Op zoek naar een algemeen advies wat betreft het reilen en zeilen op de werkvloer? Wij kunnen jou ook helpen bij compliance en risico inventarisatie.

Juridische hulp bij zieke werknemers

Werkgevers zijn verplicht ervoor te zorgen dat hun werknemers veilig en gezond kunnen werken. Wat dit precies betekent, staat in onder andere de Arbowet en bijbehorende stukken.

Het wil echter wel eens voorkomen dat een werknemer wegens ziekte uitvalt. Van de werkgever wordt een effectief arbobeleid verwacht. Zo dien je onder andere een arbodienst inschakelen en de werknemer laten onderzoeken door een bedrijfsarts. Deze afspraken zul je vast moeten leggen over de re-integratie van de werknemer en de werknemer ook naar behoren laten re-integreren.

Wanneer er een meningsverschil ontstaat over bijvoorbeeld re-integratieverplichtingen of een advies van een bedrijfsarts, is het verstandig om je juridisch te laten adviseren. Neem altijd contact op met een van onze juristen wanneer je problemen voelt aankomen.

Ontslag van een medewerker

Wil je een werknemer ontslaan? Neem altijd contact op met een gespecialiseerde jurist. Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis en derhalve zijn hier veel regels aan verbonden.

De regels zijn onder andere afhankelijk van de vorm van ontslag en de reden van het ontslag. Wij nemen je mee in veelvoorkomende varianten van ontslag:

Ontslag op staande voet

Als je een medewerker ontslag op staande voet wilt geven, dien je eerst juridisch advies in te winnen. Als je niet alle eisen naloopt, kan dit grote gevolgen hebben.

Wanneer je een werknemer op staande voet ontslaat, heeft dit grote gevolgen voor de werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt per direct opgezegd. Hij of zij is verwijtbaar werkloos geworden en kan daarom bijvoorbeeld geen WW-uitkering aanvragen. Wanneer een bijstandsuitkering wegens bijvoorbeeld gezinssituatie geen mogelijkheid is, valt het inkomen weg.

Dit maakt dat een ontslag op staande voet verbonden is aan een aantal strenge wettelijke vereisten:

  • Dringende redenen ofwel goede redenen voor ontslag op staande voet: Je kunt niet zomaar een werknemer op staande voet ontslaan. Hier moet een dringende reden voor zijn. Denk aan (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, diefstal of geweld jegens collega’s;
  • Het ontslag moet onverwijld gegeven worden: Je kunt niet te lang wachten met ontslag na het ontdekken van de dringende reden;
  • De dringende reden moet onverwijld worden medegedeeld aan werknemer: De werknemer moet gelijk weten wat hij fout heeft gedaan.

Wanneer één of meerdere eisen niet worden gehaald, is er een kans dat de kantonrechter het ontslag ongedaan maakt. Je kunt bijvoorbeeld worden bevolen een eventuele ontslagvergoeding te betalen. Schakel daarom altijd iemand in.

Ontslag met toestemming kantonrechter

Voor bepaalde redenen voor ontslag, is toestemming van de kantonrechter nodig. Wij zien dit bij persoonlijke redenen om iemand uit dienst te laten treden, bijvoorbeeld disfunctioneren (en wanneer verbetering binnen redelijke termijn geen mogelijkheid is) en een verstoorde arbeidsrelatie.
Ook moet de weg via de kantonrechter worden bewandeld als je een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd tussentijds zou willen opzeggen.

Ontslag met ontslagvergunning UWV

Als er sprake is van langdurige arbeidsongeschiktheid (langdurige ziekte) aan de zijde van een werknemer, of als bedrijfseconomische redenen hierom vragen, moet je een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV om een werknemer te ontslaan. Dit bijvoorbeeld als ondanks re-integratie een werknemer uiteindelijk twee jaar ziek is. Bedrijfseconomische redenen voor ontslag zijn bijvoorbeeld het noodgedwongen sluiten van een afdeling (collectief ontslag).

Ontslag op basis van wederzijds goedvinden

Dit is één van de meest gekozen vormen van ontslag omdat dit het minste rompslomp met zich meebrengt. Het gaat hier namelijk om een ontslag met wederzijds goedvinden en schriftelijke instemming aan beide kanten door middel van een vaststellingsovereenkomst (VSO).
In een VSO leg je belangrijke afspraken vast over het uitdiensttreden van de werknemer. Bepalingen over bijvoorbeeld wettelijke transitievergoeding, over een concurrentiebeding, verdere financiële afhandeling, enzovoort.

Wanneer jullie beiden tekenen, treedt de werknemer hiermee uit dienst, zonder dat toestemming van kantonrechter of UWV nodig is. Let wel op het feit dat de werknemer in beginsel 2 weken bedenktijd heeft!

Heb je een op maat gemaakte, waterdichte vaststellingsovereenkomst nodig? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek.
Bel ons op +31 (0) 20 244 62 00 of laat jouw gegevens achter in ons webformulier en wij bellen je terug.

Ontslag in de proeftijd of niet-verlengen contract

Als je eerst aan elkaar moet wennen, kun je een proeftijd afspreken met de werknemer. Dit is een periode om te kijken of werkgever en werknemer het zien zitten met elkaar door te gaan. Je kunt een werknemer tijdens de proeftijd relatief gemakkelijk ontslaan. Houdt hierbij wel rekening met het feit dat een proeftijd nietig kan zijn (bijvoorbeeld te lang). Als de proeftijd nietig is, dien je je te houden aan de reguliere regels voor als je een medewerker wilt ontslaan.

Een tijdelijk contract loopt van rechtswege af op de einddatum. Je bent in beginsel niet verplicht een contract te verlengen, behalve als de werknemer er al een aantal heeft gehad, of al gedurende een aantal jaar met tijdelijke contracten werkt. Let goed op dat je een contract niet hoeft te verlengen, maar dit wel op tijd moet aanzeggen. Je hebt een aanzegtermijn van over het algemeen een maand voor aflopen van het dienstverband. Wanneer je te laat bent, moet je een vergoeding betalen.

Meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek. Bel ons op +31 (0) 20 244 62 00 of laat jouw gegevens achter in ons webformulieren wij bellen je terug.

Schakel altijd iemand in bij een ontslag

Je kunt een werknemer niet zomaar ontslaan. Een jurist kan je bijstaan in het bepalen van een juiste strategie en de juiste ontslaggrond. Je kunt werknemers bijvoorbeeld niet ontslaan in de volgende gevallen:

  • Bij minder dan twee jaar ziekte (dus tijdens re-integratie, behoudens uitzonderingen);
  • Op grond van zwangerschap;
  • Op grond van ras, godsdienst, geslacht, leeftijd, of een eventuele handicap;
  • Als de medewerker lid is van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging;
  • Omdat de werknemer lid is van een vakbond.

Hier kan een ontslag op wederzijds goedvinden een uitkomst bieden. Na schriftelijke instemming is het ontslag onverkort rond. Let er goed op dat je de werknemer een redelijk voorstel (transitievergoeding) moet doen als je geen aanwijsbare reden hebt om diegene uit dienst te laten treden.

De verschillende vormen van ontslag kennen allen ook weer aparte regels, bijvoorbeeld bij een tijdelijk contract, bij uitzendkrachten of bij een collectief ontslag. Wil je een werknemer ontslaan? Neem gelijk contact met ons op. Het liefst nog voordat je het de werknemer mededeelt. Zo ben je er zeker van dat je niets over het hoofd ziet. Ook de onderhandelingen in het kader van een ontslag op wederzijds goedvinden kunnen wij uit handen nemen!

Hoe het werkt

CONTACT OPNEMEN

Bel ons via +31 (0) 20 244 62 00, stuur een e-mail naar info@legaladvicewanted.nl of vul ons contactformulier in. Binnen één werkdag nemen we vrijblijvend contact met je op.

GRATIS EERSTE ADVIES

De specialisten van Legal Advice Wanted bespreken de mogelijkheden van jouw juridische vraagstuk. De eerste beoordeling is helemaal gratis.

ADVIES OP MAAT

Afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk zijn er twee opties. De eerste optie is dat we je direct verder helpen. Mocht het probleem onze procesbevoegdheid overstijgen (alles tot € 25.000,-), dan kunnen we je dossier overdragen aan een van onze vertrouwde partnerkantoren.

Onze tevreden partners

DIT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN

GEEN WACHTTIJDEN

Met onze on-demand en flexibele dienstverlening staan onze Young Legals klaar om je te ondersteunen.

GRATIS EERSTE BEOORDELING

Een van onze Young Legals neemt het vraagstuk en de mogelijkheden samen met je door.

OP VOORHAND VASTGESTELD EINDTARIEF

Wij zorgen er voor dat je niet voor onverwachtse verrassingen komt te staan.

STEENGOED JURIDISCH ADVIES

Vanaf €99,- per uur (excl. btw) ben je al verzekerd van steengoed juridisch advies.

jurist Daan Swildens en Dawit Bakker

veelgestelde vragen

Hoe snel werken jullie?

Toegankelijkheid is een van de belangrijkste kernwaarden van L.A.W. Wij zorgen ervoor dat een een brief, advies of processtuk binnen tien werkdagen klaar voor verzending is.

Hoe gaan jullie te werk?

Nadat we je vraagstuk grondig hebben geanalyseerd, staat een van onze Young Legals klaar om jou geheel vrijblijvend te contacteren. Samen bespreken we de juridische mogelijkheden.
Wil je vervolgens gebruik maken van de diensten van LAW? Onze tarieven zijn net zo toegankelijk als onze Young Legals. Vanaf €99,- per uur (excl. btw) ben je al verzekerd van steengoed juridisch advies. Door het afspreken van een vast eindtarief heb je gemoedsrust en worden verrassingen achteraf voorkomen. Geen gedoe, wel duidelijkheid!

Heb ik geen advocaat nodig?

Weet je dat het inschakelen van een advocaat bijna nooit nodig is en bovendien voor onnodig hoge kosten zorgt? Mocht vertegenwoordiging door een advocaat toch verplicht zijn, dan kan er een beroep worden gedaan op ons netwerk. Legal Advice Wanted werkt nauw samen met gerenommeerde advocatenkantoren. Door deze samenwerking worden kosten bespaard.

Wat onze klanten zeggen

Gerelateerde Diensten

Laat ons weten hoe we kunnen helpen. Wij staan voor je klaar!

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

jurist Fleur van Helvoort
Of neem contact op met Fleur Young Legal