Schade en letsel

Geconfronteerd met schade of letsel? Wij helpen je bij het verkrijgen van de compensatie waar je recht op hebt en het beschermen van je rechten tijdens deze periode.

Direct de beste juridische hulp bij schade en letsel

Heb je letselschade of andersoortige schade opgelopen? Word je aansprakelijk gesteld door een partij omdat je (letsel)schade zou hebben veroorzaakt? Iedereen heeft recht op een frisse juridische blik op hun zaak. Wij kunnen je hierbij helpen.

Het maakt niet uit of je slachtoffer bent geworden van letselschade of dat je hiervoor aansprakelijk wordt gesteld door een andere partij. Het heeft een grote impact. Procedures met betrekking tot schade moeten juridisch effectief afgerond worden. Wij weten hoe.

Heb jij te maken met letsel of schade? Meer weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek.
Bel ons op +31 (0) 20 244 62 00 of laat jouw gegevens achter in ons webformulier en wij bellen je terug.

Wat kunnen wij voor je doen?

Wij zijn juristen en dit maakt dat wij u op een betaalbare, effectieve wijze kunnen voorzien van juridisch advies over een (letsel)schadekwestie.

Wij behandelen een grote hoeveelheid schadezaken. Of het nu gaat om schade aan jouw eigendom of aan jouw persoon. Wij hanteren een lager tarief dan de meeste advocaten. Wij kunnen je prima helpen als er niet meer dan 25.000 euro op het spel staat. Wanneer het gaat om een bedrag van meer dan 25.000, dan heb je een advocaat nodig. In dat kunnen we je dossier overdragen aan een van onze vertrouwde partnerkantoren.

Wij nemen de volledige procedure met betrekking tot (letsel)schade uit handen. We bekijken namens jou de zaak om te kijken wat er voor je in kan zitten op het gebied van schadecompensatie.
Ben jij slachtoffer van schade of juist aansprakelijk gesteld? Neem vandaag nog contact op.

Schade en letselschade

Laten we eerst eens goed kijken naar wat we bedoelen met schade en letsel. Dit is belangrijk, omdat het ons helpt te begrijpen wat er precies gebeurt als er iets fout gaat en iemand gewond raakt. Daarnaast zullen we ook de verschillen tussen beide bespreken en uitleggen hoe we juridisch kunnen helpen bij het oplossen van deze situaties.

Schade

De wet kent helaas geen eenduidige definitie van het begrip ‘schade’. Het is een vrij breed begrip. In het geval van een onrechtmatige daad komt het komt erop neer dat er ‘vermogensschade of ander nadeel’ moet worden geleden. Schade die in aanmerking zou kunnen komen voor een schadevergoeding wordt dus al vrij snel verondersteld als er sprake is van een situatie dat je erop achteruit gaat.

Letselschade

Letselschade is een vorm van schade. Het gaat hier over schade die je door lichamelijke verwondingen of psychische problemen hebt opgelopen. Er is een ongeval gebeurd: Je raakt bijvoorbeeld betrokken bij een verkeersongeluk met letselschade, een bedrijfsongeval met letselschade of een ander soort ongeval waarbij je gewond raakt/letselschade oploopt.

Als je te maken krijgt met een ongeval, dan kan het zijn dat je naast lichamelijke verwondingen of psychisch leed ook andere schade lijdt, bijvoorbeeld een beschadigde auto of een kapotte bril.

Zou jij graag een schadevergoeding krijgen voor jouw schade? Wij helpen je! Het kan een hele opgave te zijn om met klinkende bewijzen te komen, zeker als de tegenpartij de aansprakelijkheid afwijst. Geef dit soort zaken daarom altijd uit handen aan een jurist. Wij spreken de partij aan die jouw leed veroorzaakt heeft, zodat jij een optimale schadevergoeding kan krijgen.

Materiële en immateriële schade letselschade

Degene die aansprakelijk is voor het ongeval met letselschade, dient in principe de materiële en immateriële schade van het slachtoffer te vergoeden.

Materiële schade is direct in geld uit te drukken. Het is over het algemeen vrij duidelijk wat de kosten voor een medische behandeling (en overige medische kosten, eigen bijdrage) zullen zijn. Naast medische kosten is ook gemakkelijk te achterhalen wat de kosten voor herstel van de auto of vervanging van de bril zijn. Ook kosten voor studievertraging of weggevallen inkomsten omdat je niet hebt kunnen werken kunnen als materiële schade worden verhaald op de andere partij.

Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken. Je kan het vaak niet direct bij iemand zien, maar het is bij letselschade vaak wel degelijk prominent aanwezig. Je kan hier bijvoorbeeld denken aan pijn, verdriet of verlies van levensvreugde door het ongeval. Voor immateriële schade kan een speciale schadevergoeding (smartengeld) worden geëist van de aansprakelijke partij.

Eigen schuld slachtoffer

Wanneer er (ook) sprake is van eigen schuld van het slachtoffer, is het niet eerlijk om de andere partij (volledig) aansprakelijk te houden voor het ongeval. Het slachtoffer is in die situatie dan (ook) zelf onvoorzichtig en onoplettend geweest. Iedereen kan zich bedenken dat het niet verstandig is om bijvoorbeeld een stuk over een busbaan te fietsen, of om met drank op de auto in te stappen. Wanneer deze situatie zich voordoet, wordt per geval bekeken wie er in welke mate aansprakelijk is voor letselschade.

Wanneer er dan een ongeval ontstaat, dan kan het zijn dat de aansprakelijk gestelde partij zich met succes kan beroepen op eigen schuld aan zijde van de benadeelde. Hierdoor hoeft de aansprakelijk gestelde partij de schade niet (volledig) te vergoeden.

Hoe te handelen bij (letsel)schade?

Wanneer je een gebeurtenis meemaakt waaruit (letsel)schade ontstaat, is dit heel vervelend. In eerste instantie staat jouw gezondheid natuurlijk voorop. Laat jezelf behandelen of onderzoeken in het ziekenhuis en kom een beetje bij.

Als je hiertoe in staat bent, is het verstandig om bijvoorbeeld zo veel mogelijk foto’s te (laten) maken van de plaats, de schade, en eventueel getuigen te vragen om bereidheid een verklaring af te leggen.

Verzamel zo veel mogelijk informatie over de gebeurtenis, de schade en de tegenpartij. Houd alle facturen goed bij, aangezien deze van invloed zijn op de uiteindelijke schadevergoeding.

Als er zo veel mogelijk informatie over het voorval is verzameld, is het verstandig om de zaak voor te leggen aan een jurist. Deze neemt verdere bewijsvoering en het aansprakelijk stellen van de tegenpartij uit handen, om zo samen met jou een gedegen schadevergoeding te verkrijgen.

Hoe kan LAW jou helpen?

De juristen van Legal Advice Wanted kunnen jou helpen bij het vaststellen van aansprakelijkheid en het indienen van een claim tegen de verantwoordelijke partij. Onze ervaren professionals zullen je begeleiden door het juridische proces en streven naar een rechtvaardige vergoeding voor de geleden schade.

We staan klaar om jouw belangen te behartigen en jouw rechten te verdedigen met toewijding en expertise!

Je lijdt schade – aansprakelijk stellen

Als je door toedoen van iemand anders schade lijdt, dan kunnen wij die partij aansprakelijk stellen voor jouw schade. We beginnen altijd bij het begin en proberen het één en ander zo veel mogelijk buiten de rechtszaal te regelen.

Alles begint met het bekijken wat jouw nadeel is en met het sturen van een aangetekende brief naar de andere partij. Vanuit daar kijken wij hoe de andere partij reageert.

Als alles goed gaat wordt de aansprakelijkheid erkend. De verzekeraar vergoedt de schade. Als het niet goed gaat en de aansprakelijkheid niet erkend wordt, kunnen wij tot een schadebedrag van 25.000 euro samen met jou naar de rechter.

Wij zullen je van a tot z helpen bij het verzamelen van bewijzen (getuigen, foto’s en facturen). Zo sta je er niet alleen voor. Meer weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek.
Bel ons op +31 (0) 20 244 62 00 of laat jouw gegevens achter in ons webformulier en wij bellen je terug.

Je wordt aansprakelijk gesteld – verweer voeren

Wanneer je het niet eens bent met de (volledige) aansprakelijkstelling, dan is het aan jou om jezelf hiertegen te verweren. Werkgevers kunnen zich bijvoorbeeld beroepen op het feit dat letselschade bij een werknemer is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer zelf (eigen schuld).

Een gevorderde letselschadevergoeding kan heel hoog uitpakken. Laat jezelf daarom ook in een vroeg stadium bijstaan, of het nu gaat om onderhandelen met de tegenpartij of het verwerpen van aansprakelijkheid, bij ons ben je aan het juiste adres.

Bij welke soort situaties kunnen wij helpen?

Er zijn verschillende situaties waarbij onze juristen je kunnen verder helpen bij (letsel)schade.

Wij kunnen onder andere helpen bij:

Onrechtmatige daad

Van een onrechtmatige daad is sprake als iemand door een onrechtmatige handeling schade veroorzaakt bij iemand anders en dit diegene ook toe te rekenen is. Dit is een van de breedste varianten van aansprakelijkheid voor schade. Het kan bijvoorbeeld gelegen zijn in het schenden van iemands auteursrecht, het vernielen van een fiets, of een ander misdrijf waardoor schade ontstaat.

Ben jij benieuwd of de vervelende gebeurtenis ook een onrechtmatige daad inhoudt? Wij kunnen je verder helpen. Het is een lastig uitzoekwerk, maar wij zijn er dagelijks mee bezig. Wij rusten pas tot jouw nadeel vergoed is.

Arbeidsongeval

Als je ergens in dienst bent, is jouw werkgever in grote mate verantwoordelijk voor het bieden van een gezonde en veilige werkomgeving. Werkgevers hebben een zogenaamde zorgplicht. Wanneer de werkgever zijn zorgplicht niet nakomt en als hierdoor schade ontstaat, dan kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld. Je kunt hierbij denken aan een ongeluk dat ontstaat na werken met een gebrekkige machine.

De aansprakelijkheid ligt anders wanneer sprake is van een situatie dat de werknemer met opzet of bewuste roekeloosheid heeft gehandeld om het werk. Denk hierbij aan het niet naar behoren opvolgen van veiligheidsinstructies m.b.t. de eerder genoemde machine.

Wanneer de werkgever het daadwerkelijk verzuimt om te zorgen voor een veilige werkomgeving, kan de Nederlandse arbeidsinspectie worden ingeschakeld en deze kan maatregelen opleggen aan de werkgever.

Verkeersongeval

Je moet er niet aan denken dat je betrokken raakt bij een aanrijding of een ander verkeersongeval. In het verkeer kan helaas veel mis gaan. Aan een verkeersongeluk kunnen diverse vervelende gevolgen kleven. Niet alleen kan er sprake zijn van ernstige schade aan voertuig(en), ook kunnen betrokkenen gewond raken of zelfs in levensgevaar komen. Het bepalen van de aansprakelijkheid na een verkeersongeval is geen gemakkelijke opgave en het leerstuk van eigen schuld komt hier ook dikwijls om de hoek kijken. Heb jij te maken gehad met een ongeluk? Schakel altijd een van onze juristen in om je te voorzien van advies.

Ongevallen door dieren

Dierenbezitters hebben zogenoemde risicoaansprakelijkheid voor de (zelfstandige) gedragingen van hun dieren (honden, katten, paarden, etc.). Als een paard bijvoorbeeld iemand voor zijn of haar gezicht trapt, of als een hond iemand bijt, ontstaat er letselschade. Ook kunnen eigendommen beschadigd raken. De tanden van de hond gaan bijvoorbeeld dwars door je nieuwe jas. Hoe zit het met de aansprakelijkheid en de betaling van een letselschadevergoeding? Wij weten het. Neem vandaag nog contact met ons op.

Overige ongevallen: je kunt bij ons terecht

Hierboven staan een aantal veelvoorkomende situaties. Staat jouw situatie er niet bij? Geen probleem. Wij behandelen iedere zaak waarbij sprake is van (aansprakelijkheid voor) schade en het financiële belang niet meer is dan 25.000 euro. Niet alleen schade aan spullen, maar ook schade aan jou als persoon. Wordt jij benadeeld door een andere partij en wil je een vergoeding? Krijg jij te maken met aansprakelijkheid? Neem vandaag nog contact op, bijvoorbeeld ook bij:

 • Schade door gebrekkige bouwwerken
 • Sportongevallen
 • Ongevallen veroorzaakt door kinderen
 • Medische fout
 • Schade door niet-nakoming overeenkomst
 • Schade in het openbaar vervoer
 • Geschillen met een verzekeraar
 • Ons advies

  Letselschade opgelopen? Heb je te maken met andere schade? Wil jij een andere partij aansprakelijk stellen voor schade of je juist verweren tegen een aansprakelijkstelling? Voordat je begint met de communicatie met de andere partij, is het altijd verstandig om advies in te winnen van een jurist. Ga nooit zomaar klakkeloos akkoord met de argumenten van de andere partij en laat jezelf goed informeren.

  Laat je bijstaand door de letselschade specialisten van LAW. Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek.
  Bel ons op +31 (0) 20 244 62 00 of laat jouw gegevens achter in ons webformulier en wij bellen je terug.

Hoe het werkt

CONTACT OPNEMEN

Bel ons via +31 (0) 20 244 62 00, stuur een e-mail naar info@legaladvicewanted.nl of vul ons contactformulier in. Binnen één werkdag nemen we vrijblijvend contact met je op.

GRATIS EERSTE ADVIES

De specialisten van Legal Advice Wanted bespreken de mogelijkheden van jouw juridische vraagstuk. De eerste beoordeling is helemaal gratis.

ADVIES OP MAAT

Afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk zijn er twee opties. De eerste optie is dat we je direct verder helpen. Mocht het probleem onze procesbevoegdheid overstijgen (alles tot € 25.000,-), dan kunnen we je dossier overdragen aan een van onze vertrouwde partnerkantoren.

Onze tevreden partners

DIT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN

GEEN WACHTTIJDEN

Met onze on-demand en flexibele dienstverlening staan onze Young Legals klaar om je te ondersteunen.

GRATIS EERSTE BEOORDELING

Een van onze Young Legals neemt het vraagstuk en de mogelijkheden samen met je door.

OP VOORHAND VASTGESTELD EINDTARIEF

Wij zorgen er voor dat je niet voor onverwachtse verrassingen komt te staan.

STEENGOED JURIDISCH ADVIES

Vanaf €99,- per uur (excl. btw) ben je al verzekerd van steengoed juridisch advies.

jurist Daan Swildens en Dawit Bakker

veelgestelde vragen

Hoe snel werken jullie?

Toegankelijkheid is een van de belangrijkste kernwaarden van L.A.W. Wij zorgen ervoor dat een een brief, advies of processtuk binnen tien werkdagen klaar voor verzending is.

Hoe gaan jullie te werk?

Nadat we je vraagstuk grondig hebben geanalyseerd, staat een van onze Young Legals klaar om jou geheel vrijblijvend te contacteren. Samen bespreken we de juridische mogelijkheden.
Wil je vervolgens gebruik maken van de diensten van LAW? Onze tarieven zijn net zo toegankelijk als onze Young Legals. Vanaf €99,- per uur (excl. btw) ben je al verzekerd van steengoed juridisch advies. Door het afspreken van een vast eindtarief heb je gemoedsrust en worden verrassingen achteraf voorkomen. Geen gedoe, wel duidelijkheid!

Heb ik geen advocaat nodig?

Weet je dat het inschakelen van een advocaat bijna nooit nodig is en bovendien voor onnodig hoge kosten zorgt? Mocht vertegenwoordiging door een advocaat toch verplicht zijn, dan kan er een beroep worden gedaan op ons netwerk. Legal Advice Wanted werkt nauw samen met gerenommeerde advocatenkantoren. Door deze samenwerking worden kosten bespaard.

Wat onze klanten zeggen

Gerelateerde Diensten

Laat ons weten hoe we kunnen helpen. Wij staan voor je klaar!

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

jurist Fleur van Helvoort
Of neem contact op met Fleur Young Legal