Huis en wonen

Wij begeleiden je door de complexe wereld van onroerend goed, geschillen en huurcontracten voor gemoedsrust in huis.

Bel ons of laat je gegevens achter in ons contactformulier. Wij nemen binnen één werkdag nemen we vrijblijvend contact met je op.

Jurist Jaap Kotteman

Je wilt natuurlijk op een prettige en ongestoorde wijze kunnen wonen in jouw huis. Wij begrijpen dit volledig. Het wil wel eens voorkomen dat er bepaalde problemen ontstaan bij de aankoop van een woning, of in de verstandhouding met jouw verhuurder.

Je kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met ernstige gebreken in jouw huurwoning, in je pas aangekochte woning of naar aanleiding van de werkzaamheden van een aannemer. Vaak zijn er voldoende juridische stappen aanwezig om hiertegen op te treden.

Heb je juridische hulp nodig bij een kwestie over je huis? Heb je bijvoorbeeld een verborgen gebrek ontdekt?

Verborgen gebreken aan je koopwoning

Wanneer je een woning koopt, komt er veel op je af. Je moet rekening houden met een groot aantal elementen, bijvoorbeeld het verkopen van je eventuele oude woning of het opzeggen van de huur. Als dit allemaal afgerond is, wil je graag genieten van je nieuwe plekje.

Deze blijdschap kan echter ruw worden verstoord als blijkt dat je nieuwe woning gebreken heeft. Sommige gebreken kunnen gelijk al bij een bezichtiging duidelijk zijn, denk aan een loszittende vensterbank, rotte kozijnen of scheuren in de muren. Andere gebreken had je redelijkerwijs niet kunnen dan wel hoeven te verwachten: de verborgen gebreken. In de praktijk is dit vaak een nachtmerrie voor iedere (nieuwe) huizenkoper.

Lees meer over hoe wij je kunnen verder helpen!

Kun je de verkoper aansprakelijk stellen voor verborgen gebrek?

Soms is een verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken. Je kunt van hem of haar eisen dat het gebrek gerepareerd wordt of dat hij of zij de reparatie door een derde bekostigt. Hiervoor gelden de volgende punten:

  • De woning is niet normaal te gebruiken door het gebrek;
  • De verkoper wist van het gebrek in het huis, maar heeft dit niet aan jou/jullie gemeld;

Je kunt je woning niet normaal gebruiken

Wat gezien kan worden als ‘normaal gebruik’ is voor een deel afhankelijk van gemaakte afspraken in de overeenkomst, maar ook van alle feiten en omstandigheden van het geval. Over het algemeen bevat een koopcontract een bepaling over het gegeven dat de woning de ‘eigenschappen bezit die voor normaal gebruik nodig zijn’. Je dient op een relatief veilige, duurzame manier te kunnen wonen, zonder dat je woongenot zal worden aangetast.

Enige voorbeelden waarbij wordt verondersteld dat dit niet het geval is:

  • Aanwezigheid van direct gevaarlijk asbest;
  • Een ernstige lekkage / gevaarlijke schimmelvorming door lekkage;
  • Verzakking van vloer, slechte fundering.

Wil je meer weten over je rechten bij verborgen gebreken en hoe je kunt zorgen voor een veilige en duurzame woonsituatie? Neem dan vandaag nog contact met ons op voor deskundig advies en ondersteuning. Laat ons je helpen om je nieuwe huis echt jouw thuis te maken!

De verkoper heeft het gebrek niet gemeld (mededelingsplicht vs. onderzoeksplicht)

De verkoper heeft een mededelingsplicht. Hij moet alle gebreken die hij wist of redelijkerwijs had kunnen weten melden bij de koper. Als hij deze plicht niet nakomt dan kan hij aansprakelijk gesteld worden voor het verborgen gebrek. Een voorbeeld hiervan is dat een verkoper ernstige schimmelvorming heeft ‘verborgen’ door een nieuw laagje verf.

De koper heeft echter ook een onderzoeksplicht. Als je een huis koopt, dien je te weten wat je precies koopt. Zo dien je grondig onderzoek te doen naar de staat van de woning. Als er twijfels of vragen zijn, dan moet de koper de verkoper om opheldering vragen. Als de koper bij bezichtiging schimmelvorming constateert, moet hij vragen stellen over de oorzaak hiervan.

Het is altijd verstandig om als koper vóór de overdracht een deskundige met bouwkundige kennis te laten kijken dan wel een bouwkundige keuring te laten uitvoeren om eventuele gebreken op te sporen. Een makelaar kan je hierin voorzien van advies. Als kopers de woning niet naar behoren onderzoeken, kan dit van invloed zijn op de aansprakelijkheid van de verkoper.

Wil je weten wat je kunt doen als je verborgen gebreken ontdekt in je nieuwe woning, terwijl de verkoper deze niet heeft gemeld?

Neem dan direct contact met ons op via: +31 (0) 20 244 62 00 voor advies en ondersteuning. We helpen je bij het aanpakken van deze situatie en zorgen ervoor dat de verkoper aansprakelijk wordt gesteld voor de gebreken, zelfs nadat je al in de woning bent gaan wonen.

We kijken samen met jou naar de mogelijkheden, inclusief het eventueel aansprakelijk stellen van de verkopende partij. Laat ons je helpen om je huis weer leefbaar en veilig te maken.

Ouderdomsclausule

Kijk altijd goed in de overeenkomst! Als het gaat om de aankoop van een oudere woning, kan het zijn dat er een ouderdomsclausule is opgenomen in de koopovereenkomst. De verkoper wijst de koper hiermee op het feit dat de woning simpelweg ouder is en dat je hiervan minder kan verwachten qua (bouw)kwaliteit dan bij nieuwgebouwde woningen.

In principe kan de verkoper hiermee zijn aansprakelijkheid voor verborgen gebreken beperken. Wanneer er geen ouderdomsclausule in de koopovereenkomst staat, is de verkoper verplicht een woning op te leveren dat geschikt is om normaal gebruikt te worden.

Verkoper aanspreken voor verborgen gebreken? Wij kunnen samen met je kijken naar de mogelijkheden. Het bepalen van aansprakelijkheid is lastige materie. Wij nemen de zorgen uit handen en gaan tegen een aantrekkelijk tarief zelfs met je naar de rechter.

Wat te doen bij verborgen gebreken?

Allereerst is het van belang dat je het verborgen gebrek meldt bij de verkoper. Dit moet binnen een redelijke termijn, veelal is dit twee maanden. Hoe langer je wacht, hoe kleiner de kans op een vergoeding.

Vervolgens kunnen wij je helpen bij de volgende stappen. Zo kunnen we de verkoper aansprakelijk stellen om hem zo te dwingen het gebrek te repareren of een vergoeding te betalen. Bij de koop van een huis komen al veel kosten kijken, zeker als er uiteindelijk herstel van gebreken nodig is.

Gebruik hiervoor dus altijd de diensten van een jurist. Zo ben je er zeker van dat je niet de dupe wordt van vervelende verrassingen in je nieuwe huis. Waar mogelijk gaan wij met je kijken naar de mogelijkheden voor een rechtszaak.

Meer weten wat wij voor je kunnen betekenen bij verborgen gebreken? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek.
Bel ons op +31 (0) 20 244 62 00 of laat jouw gegevens achter in ons webformulier en wij bellen je terug.

Geschillen met aannemers

Als je je huis wilt verbouwen, kun je de verbouwing uit handen geven aan een aannemer. Ook hierbij kan het één en ander mis gaan. Denk hierbij aan door een onderaannemer slecht aangelegde leidingen of een gevaarlijk elektriciteitsnet. Wanneer er iets mis gaat, dan zou de aannemer aansprakelijk gesteld kunnen worden.

Wanneer de verbouwing begint te lopen moet de opdrachtgever de situatie goed in de gaten houden. Hij moet namelijk met inachtneming van redelijke termijn overgaan tot het keuren van het werk. Als er problemen zijn dan moeten die zo veel mogelijk vóór oplevering worden besproken.

Wanneer de aannemer om de een of andere reden zijn (tussentijdse) verplichtingen niet nakomt, dan is er een probleem en kan er schade ontstaan.

Wij kunnen je hierbij helpen! Neem in iedere situatie dat de aannemer verzuimt om zijn (tussentijdse) verplichtingen na te komen contact op met een jurist. Wij sturen de aannemer een aangetekende brief in gebreke stellen en hem schriftelijk sommeren binnen een redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen. Wanneer dit niets brengt, kijken we samen met je naar de vervolgstappen.

Meer weten? Klik hier

Verborgen gebrek aannemer

Verborgen gebreken zijn gebreken die je pas na oplevering ontdekt. De aannemer kan ook voor die gevallen ná oplevering aansprakelijk gesteld worden. De aannemer kan aansprakelijk zijn als de gebreken hem ook zijn toe te rekenen. Er is bewijs nodig dat de aannemer een fout heeft gemaakt. Ook moet je bewijzen dat het gebrek ook echt een verborgen gebrek was en niet één die je op het moment van oplevering redelijkerwijs heeft kunnen vinden.

 

Kom je er niet uit met de aannemer? Laat de aannemer na gebrekkig werk niets meer van zich horen? Wil je de aannemer aansprakelijk stellen voor een verborgen gebrek?
Wij helpen je! Neem contact op via +31 (0) 20 244 62 00

Geschil met je verhuurder

Loop je tegen een probleem aan met betrekking tot je huurwoning? Ook hierbij kunnen onze gespecialiseerde juristen uitstekend helpen.

Bij het aangaan van een huurovereenkomst ontstaan rechten en plichten voor de huurder en de verhuurder. De huurder moet de huur betalen en zich gedragen als goed huurder. De verhuurder moet toegang verschaffen tot de woning en zich gedragen als goed verhuurder. Hier loopt het echter dikwijls mis. Zo kunnen er problemen ontstaan over de betaling van de huur of de staat van de huurwoning.

De verhuurder moet zich gedragen als een goed verhuurder en hij moet zorgdragen voor woongenot aan de zijde van de huurder. Is dit niet het geval? Neem contact met ons op. Onder andere wanneer:

  • Er gebreken zijn in je huurwoning;
  • de verhuurder de huurprijs aanzienlijk wil verhogen;
  • De verhuurder de huurovereenkomst wil ontbinden.

Wil je hulp bij het oplossen van een geschil met je verhuurder en het beschermen van je rechten als huurder? Neem dan nu contact met ons op voor deskundig advies en ondersteuning.

We staan klaar om je te helpen bij het aanpakken van problemen zoals gebreken in je huurwoning, onredelijke huurprijsverhogingen, of pogingen tot ontbinding van de huurovereenkomst door de verhuurder. Laat ons je bijstaan en zorgen voor een rechtvaardige oplossing.

Meer weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan contact op voor een gratis adviesgesprek.
Bel ons op +31 (0) 20 244 62 00 of laat jouw gegevens achter in ons webformulier en wij bellen je terug.

Hoe het werkt

CONTACT OPNEMEN

Bel ons via +31 (0) 20 244 62 00, stuur een e-mail naar info@legaladvicewanted.nl of vul ons contactformulier in. Binnen één werkdag nemen we vrijblijvend contact met je op.

GRATIS EERSTE ADVIES

De specialisten van Legal Advice Wanted bespreken de mogelijkheden van jouw juridische vraagstuk. De eerste beoordeling is helemaal gratis.

ADVIES OP MAAT

Afhankelijk van de complexiteit van het vraagstuk zijn er twee opties. De eerste optie is dat we je direct verder helpen. Mocht het probleem onze procesbevoegdheid overstijgen (alles tot € 25.000,-), dan kunnen we je dossier overdragen aan een van onze vertrouwde partnerkantoren.

Onze tevreden partners

DIT KAN JE VAN ONS VERWACHTEN

GEEN WACHTTIJDEN

Met onze on-demand en flexibele dienstverlening staan onze Young Legals klaar om je te ondersteunen.

GRATIS EERSTE BEOORDELING

Een van onze Young Legals neemt het vraagstuk en de mogelijkheden samen met je door.

OP VOORHAND VASTGESTELD EINDTARIEF

Wij zorgen er voor dat je niet voor onverwachtse verrassingen komt te staan.

STEENGOED JURIDISCH ADVIES

Vanaf €99,- per uur (excl. btw) ben je al verzekerd van steengoed juridisch advies.

jurist Daan Swildens en Dawit Bakker

veelgestelde vragen

Hoe snel werken jullie?

Toegankelijkheid is een van de belangrijkste kernwaarden van L.A.W. Wij zorgen ervoor dat een een brief, advies of processtuk binnen tien werkdagen klaar voor verzending is.

Hoe gaan jullie te werk?

Nadat we je vraagstuk grondig hebben geanalyseerd, staat een van onze Young Legals klaar om jou geheel vrijblijvend te contacteren. Samen bespreken we de juridische mogelijkheden.
Wil je vervolgens gebruik maken van de diensten van LAW? Onze tarieven zijn net zo toegankelijk als onze Young Legals. Vanaf €99,- per uur (excl. btw) ben je al verzekerd van steengoed juridisch advies. Door het afspreken van een vast eindtarief heb je gemoedsrust en worden verrassingen achteraf voorkomen. Geen gedoe, wel duidelijkheid!

Heb ik geen advocaat nodig?

Weet je dat het inschakelen van een advocaat bijna nooit nodig is en bovendien voor onnodig hoge kosten zorgt? Mocht vertegenwoordiging door een advocaat toch verplicht zijn, dan kan er een beroep worden gedaan op ons netwerk. Legal Advice Wanted werkt nauw samen met gerenommeerde advocatenkantoren. Door deze samenwerking worden kosten bespaard.

Wat onze klanten zeggen

Gerelateerde Diensten

Laat ons weten hoe we kunnen helpen. Wij staan voor je klaar!

Naam(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

jurist Fleur van Helvoort
Of neem contact op met Fleur Young Legal